כל הפוסטים של שמאי מקרקעין

נוף ומחירי דירות

נוף ומחירי דירות

בס"ד האם לנוף יש השפעה על שוויין של דירות מגורים? נוף ומחירי דירות,  שוק הנדל"ן בארץ ובעולם מייחס חשיבות רבה

קרא עוד ←
מנהל מקרקעי ישראל

מנהל מקרקעי ישראל

בס"ד תשלומים למנהל מקרקעי ישראל לימור ינוקא שמאית מקרקעין מוסמכת, B.A מיהו הגוף הנקרא מנהל מקרקעי ישראל או בקיצור מ.מ.י

קרא עוד ←
הפקעת קרקע

הפקעת קרקע

בס"ד  פיצוי כספי או קבלת קרקע חלופית לימור ינוקא שמאית מקרקעין מוסמכת, B.A. הפקעת קרקע יכולה להתבצע למטרת צרכי ציבור בלבד.

קרא עוד ←