כל הפוסטים של שמאי מקרקעין

הפקעת קרקע

הפקעת קרקע

בס"ד  פיצוי כספי או קבלת קרקע חלופית לימור ינוקא שמאית מקרקעין מוסמכת, B.A. הפקעת קרקע יכולה להתבצע למטרת צרכי ציבור בלבד.

קרא עוד ←
ירידת ערך עקב תכנית פוגעת

ירידת ערך עקב תכנית פוגעת

בס"ד הערכת נכס - פיצויים בגין ירידת ערך עקב אישור תכנית פוגעת לימור ינוקא שמאית מקרקעין מוסמכת, B.A פרק ט לחוק

קרא עוד ←
התוספת השלישית

התוספת השלישית

בס"ד  מהי התוספת השלישית התוספת השלישית הינה חוק תכנון ובניה אשר דן בתשלום היטל השבחה לועדה המקומית הנמצאת בכל רשות מקומית. החוק

קרא עוד ←