בס"ד

החברה מספקת ללקוחותיה שירותי שמאות לכל סוגי הנכסים ובעיקר חוות דעת שמאי מומחה לבימ"ש, הערכת נכסים והגשת השגות לצורך הפחתת מיסוי והיטלים.

טרם הגשת השגה אנו בודקים את השומה ומעבירים לך את האינדיקציה שלנו לשיעור ההפחתה הצפוי לשיקולך. הבדיקה וייעוץ הראשוני אינם כרוכים בתשלום ובהתחייבות.

handשמאי מקרקעין, מס השבחה, מנהל מקרקעי ישראל, שומה עצמית מס שבח.

אנו זמינים לענות על כל שאלה באמצעות:

decorative_line 2[contact_form]
טלפון: 03-5509153
נייד: 052-3705808