תחומי התמחות

תחומי התמחות

  • הערכת נכסים: דירות, חנויות, משרדים, מגרשים, תעשיה, קרקע חקלאית.
  • מתן חוות דעת שמאי מומחה לבימ"ש. לרבות פירוק שיתוף ו דיירות מוגנת.
  • הפחתת תשלומים: היטל השבחה, מנהל מקרקעי ישראל, מס שבח ומס רכישה – ליורשים.
  • ירידת ערך נכסים עקב תכנית פוגעת ופיצויים בגין הפקעת קרקע.
  • ירידת ערך נכסים עקב ליקויי בניה ונזקים.
  • בדיקת כדאיות השקעה בנכסים / מגרשים.
  • בדיקת כדאיות השקעה למסגרת מת"א 38, עסקאות קומבינציה וכדומה.
  • עריכת טבלאות איחוד וחלוקה.
  • הערכת עסק חי: תחנות דלק, חניונים, מוסכים ועוד.
  • הערכת שווי לנחלות ומשקים.

logo-gov-new