כל הפוסטים של שמאי מקרקעין

שמאי מכריע

שמאי מכריע

בס"ד לימור ינוקא שמאית מקרקעין מוסמכת, B.A תיקון 84 החל משנת 2008 חל תיקון 84 לחוק התכנון והבניה. התיקון מהווה

קרא עוד ←
מבני ציבור שמאי מקרקעין

מבני ציבור שמאי מקרקעין

מבני ציבור שמאי מקרקעין מבני ציבור - שמאי מקרקעין העוסק הערכת שווי מבני ציבור שונה מביצוע הערכת שווי נכסים פרטיים.

קרא עוד ←
מיסוי מקרקעין

מיסוי מקרקעין

בס"ד נדרשת על ידי רשויות המס לשלם מיסוי מקרקעין מיסוי מקרקעין חל כאשר רוכשים נכס וכאשר מוכרים נכס. תיקון 76

קרא עוד ←
שמאות תחנת דלק

שמאות תחנת דלק

בס"ד כיצד שמאי מקרקעין מעריך את שוויה של תחנת הדלק שמאות תחנת דלק לרוב מבוצעת בגישת ההכנסות, דמי השכירות לתחנת

קרא עוד ←
שמאות עסק חי

שמאות עסק חי

  בס"ד שמאות עסק חי - מהו הקשר בין המקרקעין והעסק המתנהל בו עסק חי הערכת שווי ההגדרה הינה מתחום שמאות המקרקעין,

קרא עוד ←
שמאות דירה-בית

שמאות דירה-בית

בס"ד שמאי דירות ובתים שמאי מקרקעין עורך שומה ומעריך את שווי הנכס. בהערכת שווי דירה מתחשב השמאי במספר רב של

קרא עוד ←
תשלומי איזון

תשלומי איזון

בס"ד תכנית איחוד וחלוקת מקרקעין מחדש / רהפרצלציה לימור ינוקא – שמאית מקרקעין מוסמכת, B.A חלוקת מקרקעין על פי תוכנית

קרא עוד ←
דייר מוגן

דייר מוגן

בס"ד הקשר בין שמאי מקרקעין, דיירות מוגנת וגם שמאות מקרקעין לימור ינוקא שמאית מקרקעין מוסמכת, B.A על הקשר שבין שמאות

קרא עוד ←
עסקת קומבינציה

עסקת קומבינציה

בס"ד עסקת חליפין לימור ינוקא שמאית מקרקעין מוסמכת, B.A עסקת קומבינציה הינה עסקת חליפין במקרקעין בה יש שיתוף פעולה בפרויקט

קרא עוד ←
הרחבות בניה למגורים

הרחבות בניה למגורים

הרחבת דירה בקומת קרקע, עד 140 מ"ר בפטור תשלום היטל השבחה, כפוף לתנאים בחוק. בס"ד הרחבות ובניה לדירות ובתי מגורים

קרא עוד ←