כל הפוסטים של שמאי מקרקעין

שמאי כינוס נכסים

שמאי כינוס נכסים

בס"ד מימוש מהיר לצורך מכירה במסגרת שמאי כינוס נכסים לימור ינוקא, שמאית מקרקעין מוסמכת, BA. שמאי כינוס נכסים עורך שומה

קרא עוד ←
שמאי מכריע

שמאי מכריע

בס"ד לימור ינוקא שמאית מקרקעין מוסמכת, B.A תיקון 84 החל משנת 2008 חל תיקון 84 לחוק התכנון והבניה. התיקון מהווה

קרא עוד ←
מבני ציבור שמאי מקרקעין

מבני ציבור שמאי מקרקעין

מבני ציבור שמאי מקרקעין מבני ציבור - שמאי מקרקעין העוסק הערכת שווי מבני ציבור שונה מביצוע הערכת שווי נכסים פרטיים.

קרא עוד ←
מיסוי מקרקעין

מיסוי מקרקעין

בס"ד נדרשת על ידי רשויות המס לשלם מיסוי מקרקעין מיסוי מקרקעין חל כאשר רוכשים נכס וכאשר מוכרים נכס. תיקון 76

קרא עוד ←
שמאות תחנת דלק

שמאות תחנת דלק

בס"ד כיצד שמאי מקרקעין מעריך את שוויה של תחנת הדלק שמאות תחנת דלק לרוב מבוצעת בגישת ההכנסות, דמי השכירות לתחנת

קרא עוד ←
שמאות עסק חי

שמאות עסק חי

  בס"ד שמאות עסק חי - מהו הקשר בין המקרקעין והעסק המתנהל בו עסק חי הערכת שווי ההגדרה הינה מתחום שמאות המקרקעין,

קרא עוד ←
שמאות דירה-בית

שמאות דירה-בית

בס"ד שמאי דירות ובתים שמאי מקרקעין עורך שומה ומעריך את שווי הנכס. בהערכת שווי דירה מתחשב השמאי במספר רב של

קרא עוד ←
תשלומי איזון

תשלומי איזון

בס"ד תכנית איחוד וחלוקת מקרקעין מחדש / רהפרצלציה לימור ינוקא – שמאית מקרקעין מוסמכת, B.A חלוקת מקרקעין על פי תוכנית

קרא עוד ←
דייר מוגן

דייר מוגן

בס"ד הקשר בין שמאי מקרקעין, דיירות מוגנת וגם שמאות מקרקעין לימור ינוקא שמאית מקרקעין מוסמכת, B.A על הקשר שבין שמאות

קרא עוד ←
עסקת קומבינציה

עסקת קומבינציה

בס"ד עסקת חליפין לימור ינוקא שמאית מקרקעין מוסמכת, B.A עסקת קומבינציה הינה עסקת חליפין במקרקעין בה יש שיתוף פעולה בפרויקט

קרא עוד ←