כל הפוסטים בשמאי נדל"ן

תשלומי איזון

תשלומי איזון

בס"ד תכנית איחוד וחלוקת מקרקעין מחדש / רהפרצלציה לימור ינוקא – שמאית מקרקעין מוסמכת, B.A חלוקת מקרקעין על פי תוכנית

קרא עוד ←
דייר מוגן

דייר מוגן

בס"ד הקשר בין שמאי מקרקעין, דיירות מוגנת וגם שמאות מקרקעין לימור ינוקא שמאית מקרקעין מוסמכת, B.A על הקשר שבין שמאות

קרא עוד ←
עסקת קומבינציה

עסקת קומבינציה

בס"ד עסקת חליפין לימור ינוקא שמאית מקרקעין מוסמכת, B.A עסקת קומבינציה הינה עסקת חליפין במקרקעין בה יש שיתוף פעולה בפרויקט

קרא עוד ←
נוף ומחירי דירות

נוף ומחירי דירות

בס"ד האם לנוף יש השפעה על שוויין של דירות מגורים? נוף ומחירי דירות,  שוק הנדל"ן בארץ ובעולם מייחס חשיבות רבה

קרא עוד ←